Rockpanel A2 gevelbekleding is bij uitstek geschikt voor toepassingen waar hoge brandprestaties wenselijk of verplicht zijn.

01

Hoogbouw

Hoogte is een belangrijke factor in brandveiligheid. Hoewel de definitie van hoogbouw verschilt per Europees land (Duitsland 22 meter en hoger, het Verenigd Koninkrijk 18 meter en hoger, België 25 meter en hoger etc.) valt niet te betwisten dat de risico’s toenemen zodra een gebouw een bepaalde hoogte bereikt

02

Hoogrisicogebouw

Een hoogrisicogebouw is een gebouw waar de gevolgen van een brand rampzalig kunnen zijn. Ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen, hotels, studentenwoningen: al deze en vergelijkbare gebouwen vallen onder de definitie van gebouwen met een hoog risico - profiel. Dit zijn gebouwen waar grote aantallen mensen wonen, slapen, moeten worden verzorgd en/of niet snel of gemakkelijk kunnen ontsnappen bij een brand. Binnen deze categorie gebouwen zijn de risico’s op dodelijke slachtoffers bij een brand groot.

03

Middenbouw en laagbouw

Voor middenbouw en laagbouw zijn de brandveiligheidsvereisten minder strikt. ROCKWOOL Group raadt echter ook voor midden- en laagbouw het gebruik van niet-brandbare materialen aan, als meest veilige optie.

04

Toekomstig gebruik van gebouwen

Het is belangrijk om rekening te houden met het toekomstige gebruik van een gebouw. Een structuur die vandaag niet wordt beschouwd als een gebouw met een hoog risico, kan er over tien jaar wel een zijn als het gebruik ervan verandert. Bijvoorbeeld van een kantoorpand tot een bejaardentehuis. Daarom is het altijd de beste manier om te gaan met brandveiligheid, rekening houdend met de levenslange veiligheid van een gebouw en zijn gebruikers.